MIIDURANNA KÜLA

Miiduranna küla külavanem Eero Hammer / eero@fcc.ee / +372 50 51 292

Miiduranna külaselts /  info@miiduranna.ee
REG: 80377032

AS LHV Pank
Kontonumber: EE397700771001500634


Seltsi liikmelisus on seotud iga-aastase liikmemaksuga, milleks on 10 eurot aastas inimese kohta.
Pensionäridele ei ole Seltsi liikmelisus seotud iga-aastase liikmemaksuga. Liikmemaksu tasumisel palume selgitusse märkida: EESNIMI PEREKONNANIMI LIIKMEMAKS AASTAARV ( aasta arv on seotud liikmemaksu tasumise aasta arvuga)

Seltsi toimimiseks vajalikud annetused ja toetused on vabatahtlikud. 

Leia meid kaardilt: